Share giáo trình từ vựng IELTS – IELTS Vocabulary

Dưới đây là 20 chủ đề trong phần thi IELTS Speaking, mỗi chủ đề sẽ là các từ vựng trọng tâm, liên quan tới bài thi giúp các học viên học tập tốt hơn. Ngoài ra, thầy khuyên các bạn nên ứng dụng thực tế và bài học để đạt hiệu quả cao nhất. Dưới đây là 20 chủ đề từ vựng mới cập nhật nhất

Các bạn có thể download sách tại : Đây

Mục lục:
IELTS Vocabulary
IELTS Holiday Vocabulary
IELTS Relationships Vocabulary
ELTS Technology Vocabulary
IELTS Sports Vocabulary
IELTS Food Vocabulary
IELTS Education Vocabulary
IELTS Work Vocabulary
IELTS Health Vocabulary
IELTS Books and Films Vocabulary
IELTS Accommodation Vocabulary
IELTS Clothes & Fashion Vocabulary
IELTS Personality Vocabulary
IELTS Business Vocabulary
IELTS Town and City Vocabulary
IELTS Music Vocabulary
IELTS Weather Vocabulary
IELTS Shopping Vocabulary
IELTS Environment Vocabulary
IELTS Advertising Vocabulary
TỪ VỰNG CHO IELTS SPEAKING

 

Hy vọng nó sẽ giúp ích nhiều cho các bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *