Sổ Tay Photoshop2009 v1.1

Sổ tay photoshop 2009
Nhanh hơn dự kiến hôm nay sổ tay photoshop2009 version 1.1 đã ra đời..
Nhân dịp năm mới xuân sang…trang web dohoavn.net thực hiện ebook này
Với ý nghĩ giúp mọi người nâng cao trình độ và mục đích này hoàn toàn phi lợi nhuận… trong việc tuyên truyền và quảng bá sản phẩm đầu xuân này…
Sản phẩm được hoàn thành bởi : Bidesigner
Tên thật : Lê Minh Trí
Địa chỉ : 50 12/6 Phạm Thị Liên – Huế .. ( Mong ngài Biladen đừng khủng bố địa chỉ này.)
Nếu các bạn có ý định send sổ tay này tại tất cả diễn đàn khác thì xin ghi rõ tên Bidesigner thành viên trang web
http://dohoavn.net
+ Quá Trình Làm như sau :
Bước 1: Thực hiện sưu tầm bài viết trong vòng 3 tháng liên tục tại các diễn đàn sau:
………………

http://dohoavn.net
http://psviet.com
http://utbinh.com

………………
Các tạp chí đồ họa bằng tiếng Anh..và rất rất nhiều trang web Tiếng anh và tiếng Nhật, Trung quốc khác không nhớ tên.Thấy hay là bơ vào liền..
+ Phần tác giả thì các các giả nếu muốn ghi tên họ đầy đủ thì liên hệ mình để mình sẽ update trong cuốn thứ sổ tay photoshop2009 v2.0 sẽ ra sau 3-4 tháng nữa..
Bước 2:
+Save bài đem vào usb dưới dạng html, hoặc png …đem về nhà..nếu trang tiếng Anh và tiếng Trung thì dịch sang tiếng Việt
+Trong khi dịch thì thực hành hoặc thay thế ảnh nguồn của họ bằng ảnh của mình cho dễ..không thôi có một số trang tiếng Trung quốc và Nhật pa con không biết.Nếu bài rõ rồi thì dùng luôn ảnh gốc của người ta luôn
+Sau khi chuyển qua tiếng Việt : đóng gói dưới dạng file word (DOC)..phân thành 7 mục là : hieu ung anh, chinh sua nang cap anh, hieu ung chu, cat’ anh, blend màu, thiết kế và kinh nghiệm
+Sau đó tổng hợp và sàn lọc những tut vô nghĩa..và còn những tut còn lại thì chuyển thành định dạng mht <~~~~ bước này save as hơn 300 lần mõi tay lun..
Chuyển những tut ảnh có dạng jpg thành png
+ Dùng phần mêm Pocket CHM Pro 5.9 để tạo ebooks..
+ Spilit và up load lên mạng
+link down load (cám ơn nh0c_tyler đã giúp đỡ trong việc upload)
gồm có 6 part tổng dung lượng 320MB mỗi part 52MB

http://www.mediafire.com/?5beqh1uieoa
http://www.mediafire.com/?xiyut2nntl4
http://www.mediafire.com/?myykt10mjyv
http://www.mediafire.com/?ztwontyz2zm
http://www.mediafire.com/?mz5idzomgzi
http://www.mediafire.com/?ge1iwmy01vg

OR

 http://www.megaupload.com/?d=KJE1522F
 http://www.megaupload.com/?d=8WA6TT1Z
 http://www.megaupload.com/?d=S8PLEKBO
 http://www.megaupload.com/?d=VFL2TGUC
 http://www.megaupload.com/?d=R238J966
 http://www.megaupload.com/?d=M8DECKI4

OR

 http://rapidshare.com/files/17682578...2009.part1.rar
 http://rapidshare.com/files/17682568...2009.part2.rar
 http://rapidshare.com/files/17682581...2009.part3.rar
 http://rapidshare.com/files/17682571...2009.part4.rar
 http://rapidshare.com/files/17682568...2009.part5.rar
 http://rapidshare.com/files/17682574...2009.part6.rar

OR

 http://rapidshare.com/files/17682578...2009.part1.rar
 http://rapidshare.com/files/17682568...2009.part2.rar
 http://rapidshare.com/files/17682581...2009.part3.rar
 http://rapidshare.com/files/17682571...2009.part4.rar
 http://rapidshare.com/files/17682568...2009.part5.rar
 http://rapidshare.com/files/17682574...2009.part6.rar

Microsoft Visual Studio 2008 Unleashed

214nr5d

Microsoft® Visual Studio 2008 Unleashed is an end-to-end, deep dive into the Visual Studio development environment. It’s meant to provide you guidance on how you can squeeze the ultimate productivity out of the many features built into the .NET development tools. Understanding how to use your tools will make you a better developer. This book was written with that premise as its focus.
The authors have folded in real-world development experience alongside detailed information about the IDE. The result is practical, easy-to-employ information that will make you a more productive and complete developer. This book also helps to ease your transition from other development environments and former versions of Visual Studio.
Finally, this book provides an entire section dedicated to Visual Studio Team System. It will help you understand how the Team Architect, Team Developer, Team Database Developer, and Team Tester work with the Team Foundation Server to increase team collaboration, visibility, and productivity.
Microsoft® Visual Studio 2008 Unleashed provides straight, to-the-point answers to common developer questions about the IDE.
Detailed Information on…
* What’s new in Visual Studio 2008
* Working with solutions, projects, editors, and designers
* Writing ASP.NET applications
* Writing and consuming Web Services using Windows Communication Foundation (WCF)
* Writing Windows Forms and Windows Presentation Foundation (WPF) applications
* Creating and hosting workflow-based applications using Windows Workflow Foundation (WF)
* Working with data and databases
* Refactoring code
* Debugging code
* Automating the IDE
* Writing macros, add-ins, and wizards
* Using team collaboration and the Visual Studio Team System products
* Managing source code changes
* Tracking projects with Team Foundation Server and work items
* Modeling applications
* Performing unit, web, and load testing
* Working with Team Foundation Build

DOWNLOAD

Microsoft Windows 7 In Depth

9780789741998

Beyond the Basics…Beneath the Surface…In Depth
Advice and techniques that you need to get the job done.
Looking for ways to streamline your work so that you can focus on maximizing your time? In Depth provides specific, tested, and proven solutions to the problems you run into every day—things other books ignore or oversimplify. This is the one book that you can rely on to answer all the questions you have now and will have in the future.
In Depth offers:
Comprehensive coverage, with detailed solutions
Breakthrough techniques and shortcuts that are unavailable elsewhere
Practical, real-world examples with nothing glossed over or left out
Troubleshooting help for tough problems you can’t fix on your own
Outstanding authors recognized worldwide for their expertise and teaching style
Quick information via sidebars, tips, reminders, notes, and warnings
In Depth is the only tool you need to get more done in less time!

DOWNLOAD