22000 từ vựng thi toefl,ielts của harold levine

Đây là một tài liệu hữu ích cho các bạn thi toefl hoặc ielts.

tài liệu được viết rõ ràng, ví dụ cụ thể trong sáng

các bạn có thể download tại liệu tại đây

Số trang tài liệu : 284 trang

Kích thước : 2mb

Bản mềm

Hy vọng giúp ích cho các bạn

Một số trang của sách

Screen Shot 2019-03-06 at 11.38.08 AM

Screen Shot 2019-03-06 at 11.39.05 AM.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *