8/3 năm nay có gì mới

8/3 năm nay có một nhà ăn sẽ miễn phí cho toàn bộ nam giới và tất nhiên phụ nữ vẫn trả tiền như thường…

Hình ảnh khuyến mãi cho nam giới vào ngày 8/3.

Chưa xác thực thông tin này là thật hay giả, nhưng nhìn vào nam giới chúng ta cũng cảm thấy vui hơn và không bị phân biệt đối xử vào ngày 8/3.