Bí ẩn tờ 20$ Không rõ

1) Xếp một tờ giấy bạc 20 usd như sau :

2.rồi xếp như thế này:

3) Xếp phía dưới tờ giấy để có hình mũi tên

Hình Ngủ Giác Đài bốc cháy hiện ra (quanh đỏ)
4) Lật qua xem mặt bên kia

Cặp cao ốc WTC bốc lửa
…………………..
Chỉ cần xếp tờ 20 usd là thấy 2 vụ tấn công khủng bố !

Ngẫu nhiên hay…???

Chưa hết … Trước hết ta thấy Ngủ Giác Đài bốc cháy . Kế đến cặp cao ốc WTC bốc cháy
Và còn nửa … Chỉ xếp tờ 20 usd là có cả tên tác giả vụ khủng bố !