Cách Spam reg nick bo-Blog

 

Đầu tiên mấy bạn cần có trình duyệt Firefox và cài addon Http Live Header

download addon tại đây

bạn vào 1 bo-Blog bất kỳ! ví dụ mình lấy Blog của Sang cày

http://sangcay.oni.cc/

Sau đó bạn download cái tool này về download ở dưới

Sau khi download bạn thử vào reg nick thử xem sao

đường link đăng ký

image

Sau đó trên thanh công cụ bạn cho http live header như hình

image

Bấm vào đăng ký hoặc gửi đi

sẽ thấy thế này

image

Mở tool mới down về

nhìn vào dòng này

http://sangcay.oni.cc/login.php?job=doregister
và dòng này

username=sorrysangcay&password=123456&confirmpsw=123456&email=sorysangcay%40gmail.com&homepage=http%3A%2F%2Fsokhanh03.co.cc&gender=1&qq=sokhanh03&msn=sokhanh03&skype=sokhanh03&from=sokhanh03&intro=sokhanh03

Để ý các biến

bắt đầu điền vào tool

dòng URL điền : http://sangcay.oni.cc/login.php?job=doregister

chọn Method là Post

vào dưới bấm thêm biến những chữ màu đỏ trên là biến

biến username ta chọn thay đổi theo số tăng nhé

image

Sau đó bấm thêm

tiếp theo thêm các biến còn lại

cần chú ý biến nào cần thay đổi biến nào không thay đổi nghen!

ví dụ email và username thì thay đổi! kẻo trùng nó không chịu

còn pass, giới tính và mấy cái còn lại cho cố định

sau khi điền hết sẽ như thế này

image

Bắt đầu điền vào số lần gửi ví dụ 50000 ( hic) và bấm vào bắt đầu

image

Sau khi bắt đầu nó hỏi yes thì bạn cứ yes

image

vậy là xong chờ nó chạy xong là được

Kết quả đây

image

Sorry sang cày vì tất cả ;))