Tổng hợp một số nghề thầy phán

Sau đây mà một số nghề mà thầy phán chuẩn không cần chỉnh nhé. xem xong sẽ không ngậm được mồm

sau này an nhàn, ăn cơm nhà nước

Tương lai tươi sáng, được đi Hàn

có số làm phi hành gia

Mai này con sẽ sống trong nhung lụa

Ra trường làm cho công ty nước ngoài, được đi đây đi đó

sau này là trụ cột quốc gia

sau này quản lý mấy trăm sinh mạng trong tay

số con sau này đào hoa

sau này sẽ cầm đầu thiên hạ

sau này chỉ ngồi rung đùi là ra tiền.

Trên đây là những câu thầy phán mà có lẽ là đúng nhất, còn bạn? ngày xưa bạn đi xem bói thầy phán thế nào? và hiện tại như thế nào? có đúng như lời thầy phán không nhé