Làm thế nào để tra nhanh một từ tiếng Anh khi duyệt web trên ios

Khi đọc báo hay nghiên cứu trên iphone hoặc ipad chúng ta bắt gặp một từ mà chúng ta không hiểu nghĩa, vậy chúng ta cần phải tra từ điển rồi, để tra nhanh thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một ứng dụng có thể tra nhanh như vậy đó là phần mềm EVEDict – Từ điển Anh Việt hiện đã có trên apple store

đầu tiên chúng ta vào store tìm kiếm từ khoá evedict

giao diện và logo thế này nhé

chi tiết hơn, hiện tại phiên bản mới nhất là 2.12

Tiến hành cài đặt bình thường, sau khi cài đặt bạn có thể mở app ra sử dụng hoặc tra cứu.

khi bạn lướt web gặp từ khó thì sao?

bạn hãy làm theo cách này nhé

đầu tiên bạn bôi đen từ cần tra

sau đó chọn vào menu chia sẻ

nếu đã có biểu tượng của evedict rồi thì bạn cứ tra, nếu chưa có thì vào đây

để thêm evedict vào

bạn bật evedict để hiển thị sau đó bấm nút xong, màn hình sẽ quay về có biểu tượng của evedict

sau khi bấm nghĩa của từ sẽ hiện ra

chúc các bạn thành công! và học tiếng anh thật tốt

Developing Hybrid Applications for the iPhone: Using HTML, CSS, and JavaScript to Build Dynamic Apps for the iPhone

 

image

1 Developing with Dashcode and Xcode 1
Section 1: Using Dashcode and the Custom
QuickConnect Template 1
Section 2: Using Xcode and the Custom
QuickConnect Template 4
Section 3: Using Xcode and the Custom
PhoneGap Template 9
Section 4: Introduction to Basic Objective-C 11
Section 5: Objective-C QuickConnectiPhone
Application Structure 14
Section 6: Objective-C PhoneGap Application
Structure 17
Section 7: Embedding Web Content:
QuickConnectiPhone 19
Section 8: Embedding Web Content:
PhoneGap 23
Summary 24
2 JavaScript Modularity and iPhone Applications 25
Section 1: Modularity 25
Section 2: The QuickConnect JavaScript
Framework—A Modularity Example 26
Section 3: The QuickConnectiPhone
Implementation of the Modular Design 34
Section 4: Business and View Application
Controller Implementations 38
Section 5: Error Application Controller
Implementation 42
Section 6: Application Functionality Creation
Steps 43
Summary 43
3 Creating iPhone User Interfaces 45
Section 1: Apple’s Human Interface Guide 45
Section 2: List- and Browser-Based Interfaces 48
Section 3: Nonlist-Based View Applications 51
Section 4: Immersion Applications 55
Section 5: Creating and Using Custom
CSS Transforms 57
Section 6: Using and Creating
a Drag-and-Drop/Scale/Rotate Module 64
Summary 74
4 GPS, Acceleration, and Other Native
Functions with QuickConnect 75
Section 1: JavaScript Device Activation 75
Section 2: Objective-C Device Activation 81
Section 3: Objective-C Implementation
of the QuickConnectiPhone Architecture 88
Summary 94
5 Hybrid Applications, GPS, Acceleration, and Other
Native Functions with PhoneGap 95
Section 1: JavaScript Device Activation 95
Section 2: Objective-C Device Activation 102
Summary 109
6 Embedding Google Maps 111
Section 1: Displaying a Map from Within Your
QuickConnect JavaScript Application 111
Section 2: Objective-C Implementation of the
QuickConnect Mapping Module 115
Summary 126
7 Database Access 127
Section 1: BrowserDBAccess Example
Application 127
Section 2: Using WebView SQLite Databases 129
Section 3: Using Native SQLite Databases 133
Section 4: Using the DataAccessObject
with WebKit Engine Databases 135
Section 5: Using the DataAccessObject
with Native Databases 145
Summary 154
x  Contents
8 Remote Data Access 155
Section 1: BrowserAJAXAccess
Example Application 155
Section 2: Using the ServerAccessObject 157
Section 3: ServerAccessObject 162
Section 4: Security Control Functions 171
Summary 172
A Introduction to JSON 173
Section 1: Background 173
Section 2: A JSON JavaScript API 175
Summary 178
B The QuickConnectFamily Development
Roadmap 179
C The PhoneGap Development Roadmap 183

Download