Cách đưa ứng dụng lên googlePlay và một số chú ý

Để đưa ứng dụng lên googleplay bạn phải xuất file apk như sau :

vào file –>export

image

Chọn Export Android Application sau đó nhấn next

image

Bước tiếp theo chọn Project bạn cần Export rồi nhấn next

image

Click vào Create new keystore nếu app bạn lần đầu đưa lên, chọn nơi lưu key và nhập password vào hai ô dưới (Lưu ý hãy lưu lại key này nếu không sẽ gặp rắc rối về sau)

image

Nhập tên alias, Password, config Validity(years) thì nhập từ 1 đến 1000 (số nào cũng được) đây là số năm của key, sau đó bấm next

image

Sau đó chọn đích lưu file apk và xuất thành công

image

Bạn vào Google Develop Đăng nhập vào tài khoản google sau đó nhấn vào biểu tượng

image

Khi click thì hiện biểu tượng click vào Continue without license key

image

Chọn file Apk vừa xuất ra, sau đó bấm vào upload

image

Nhập các thông tin, như tên ứng dụng, mô tả, ảnh ứng dụng sau đó qua tab apk file và active cái file apk vừa upload

image

Khi đã save thành công, bạn tiến hành bấm Publish, chờ khoảng 30 phút ứng dụng sẽ có ở google plays

Theo dạng https://play.google.com/store/apps/details?id=<namespace của ứng dụng bạn>

Update ứng dụng :

để update ứng dụng, bạn phải vào file AndroidManifest.xml chỉnh các thông số sau : versioncode giá trị của nó phải lớn hơn giá trị phiên bản cũ, version name : tên của verson ví dụ 1.0, 2.0,2.1

image

Tiến hành export file như bước đầu, nhưng chú ý phải chọn Use existing ketstore đã lưu ở lần đầu xuất file,

Chú ý : Phải lưu lại key này nếu không bạn sẽ không update được ứng dụng của mình

image

Sau đó tiến hành nhập password đã lưu lần trước và tiến hành xuất ra file apk phiên bản mới

vào lại Google App developer và click vào ứng dụng cần update, sau đó sang thẻ apk và tiến hành upload file apk mới.